Hakkında Yazılar

Hakkında Yazılar


İHSAN IŞIK HAKKINDA ÇEŞİTLİ YAZARLARIN SÖZLERİ

 

EDEBÎ ANIT

 

Prof. Dr. Talât Sait HALMAN (Kültür Eski Bakanı):

 

“Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi gerçekten fevkalade bir eser.”

Her biyografik soruya bulursunuz burda yanıt

Ve her yanıta ilişkin bol bol açık seçik kanıt.

Bu, sırf yazarlar ansiklopedisi değil, bir edebî anıt.”

 

BÜYÜK EMEK

 

Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kültür Bakanlığı E. Müsteşarı):

 

“Bizim toplumumuzun geçmişte son derece zengin bir biyografi birikimi olduğu biliniyor. Son yıllarda azalan ilginin yeniden ivme kazanması sevindirici. İhsan Işık’ın Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyük emek ürünü bu çalışmayı gerçekleştirdiği için yazarını kutluyorum.”

 

TİTİZ ÇALIŞMA

 

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ (Kültür Bakanlığı E. Müsteşarı, Edebiyat Tarihçisi):

 

 “Her konudaki araştırıcıların ilk başvurduğu kaynaklar, biyografik eserlerdir. İyi hazırlanmış bu tür çalışmalar, araştırıcıları yönlendirme ve doğru bilgilere ulaşma bakımından önem taşırlar. Biyografik eser hazırlama çok çileli ve sabır isteyen bir iştir. Hele Türkiye gibi bu alanda geniş boşluklar bulunan bir ülkede bu zorluk daha da artar. İhsan Işık bu zorlukları sabırlı ve titiz bir çalışma ile aşmış, kültür ve sanat hayatımızın hemen hemen eksiksiz bir biyografik kaynağını ortaya koymayı başarmıştır.”

 

BU BİRİKİME SAHİP ÇIKMALI

 

 Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi):

 

Bir ülkenin yetiştirdiği yazarlar, o ülkenin kültürel zenginliğini üreten son derece önemli şahsiyetlerdir. Gelişmiş ülkelerin ulaştığı güç ve kudret, zenginlik ve refah seviyesinde büyük pay bu şahsiyetlere aittir. Bir başka deyişle, ülkeler ve milletler ne kadar çok gelişmiş beyine sahip olmuşsa o nisbette ilerlemiş; edebiyat, kültür ve bilim hayatının gelişmesine önem vermeyenler ise geri kalmışlığı, sömürülmeyi ve yoksulluğu peşinen kabul etmişlerdir.

Bu bakımdan, yazarlarımızın hayatları ve eserleri hakkındaki bilgilerin korunup gelecek nesillere ulaştırılması, kültürel mirasımızın korunması anlamında gelmektedir. Bu alanda 25 yıldır çalışan, şair ve araştırmacı yazar İhsan IŞIK, şimdi dev bir eser hazırlamıştır. 10.000 yazarımız hakkında geniş bilgiler verdiği 10 ciltlik büyük eseri “Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi”, yüzyıllarca istifade edilecek dev bir kültür hazinesi olmuştur. Bu birikime sahip çıkmak, hepimizin payına düşen vicdanî bir borç ve milli bir görevdir.

 

ANADOLU YAZARLARINI TANITAN ADAM

 

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi):

 

“Anadolu’nun her köşesinde yaşamını sürdüren binlerce yazar ve şairin varlığından Türk kamuoyunun habersiz olması son derece üzüntü verici bir durum. İhsan Işık, bu uzun soluklu çalışması ile işte bu çarpıklığa karşı çıkmakta ve Türk toplumunun yetiştirdiği binlerce yazar ve şairi Türk kamuoyu ile buluşturmaktadır.”

 

ALANINDA TEK

 

Tansu BELE (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı):

 

İhsan Işık'ın elli üç yıllık yaşamının yirmi beşini vererek hazırladığı ve alanında "tek" olan yapıtının, Türk kültür yaşamı içinde birkaç ilki birden başararak nice yeni çalışmalara ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Geçmişinden bugününe olağanüstü bir biyografi birikimi olan toplumumuzun kültürel zenginliğini dünya çapında gündeme getirmesi açısından ilgi çekecek bir çalışma olduğunu sanıyorum. Toplumsal yaşamımızın temeli olan kültürümüzün zenginliğini, çok boyutluluğu içinde gözler önüne serişiyle ve bir köşeye itilerek unutulmuş olan birikimlerini bilinmeye, görülmeye değer bularak günışığına çıkarmasıyla kültür dünyamıza bereket, verim ve devingenlik kazandıracağından kuşku duymuyorum.

 

ALİ EMİRİ'DEN SONRA İHSAN IŞIK!

 

Mevlüt MERGEN

 

Bu iki isim de bu şehrin bağrından kopmuş insanlardır. Meslekleri aynıdır denebilir. Ali Emiri, kitap toplayarak kütüphanesini kurmuş, İhsan Işık ise kitapları ve o kitapların yazarlarını dünya tanısın, bilsin diye bir de "ansiklopedi" hazırlamış. On binin üzerinde ismi bu ansiklopedide alfabetik bir şekilde fotoğraflarıyla ve eserlerinden örnekler vererek tanıtmış. Başarısının büyüklüğünü daha önce de söyledim sadece on birinci ciltte bine yakın kişi kaleme alarak belirtmiş bu başarılı çalışmayı... (Yeni Yurt, 23.06.2009)

 

O BİR SÖĞÜT GÖLGESİ

 

Ruhan MAVRUK (Şair ve eleştirmen)

 

O, ansiklopedileriyle hakkı yenmiş şairlerin yanık seslenişlerine söğüt gölgesi oldu. Ama şairliği diğer eserlerinin gölgesinde kaldı. Oysa, son şiir kitaplarından “Kuğulu Parktaki Kuşlardan Biri ”nde insanın içine işleyen, özenli bir dille yazılmış, ince duyarlılıklar taşıyan, zevkle okunan, en önemlisi yaşamı ciddiye alan bir şairle tanıştım ve yüreğim coşkuyla doldu.

  Ciltler dolusu ansiklopedi ve antolojilerinde sırtlanlardan kaçırıp yaşatmak için Gazalları, yabancılaşma, yok sayılma içindeki dünyamıza ışık oldu.

  Her seçim bir şeylerden vazgeçmektir, bir zaman dahi olsa. İhsan Işık, insanların emeğini sonsuzlaştırırken kendi şiirlerinin ömründen çaldı.

  Kuğulu Parktaki Kuşlardan Biri ve daha sonra yayımlanan şiir seçkisi elime geçtiğinde derin bir soluk aldım. “ Şiiri bir yürek gibi atıyor, ne güzel ” diye.

  Kavruk insanlara onca gölge sunarken zaman ayırabilmiş ellerinden çekiştirip “ ya biz, ya biz” diye bağıran imgelere, sağlam sözcüklerle örülmüş dizelere…

  Temelde halk şiirinden kök alan, serbest vezinle yazılmış yalın, lirik dizelerle etkileyici duyarlılıklar yaratan Işık, konu kısıtlamasına gitmeden bireyin iç dünyasına ayna tutan ezgili dizeleriyle ılık bir rüzgâr serinliği yaratmış...